Mazowieckie

PRZEWODNICZACY

Jerzy Pękała
Wieczfnia Kościelna 87
06-513 Wieczfnia Kościelna
mail..   jerzy.pekala@wp.pl
tel. 692-134-386

VICE-PRZEWODNICZĄCY
Jacek Wiśniewski
Cieszkowo Nowe 26
09-130 Baboszewo
mail..   jacek1963.31.05@interia.pl
tel. 663-093-624

VICE-PRZEWODNICZĄCY
Adam Maroszek
Klwatka Królewska 81
26-634 Gózd
mail..  e.maroszek81@gmail.com
tel. 608-881-128