Wielkopolskie

PRZEWODNICZĄCY

Józef Juszkiewicz

mail: j.juszkiewicz@op.pl

Adres dla korespondencji: 62 -292 Jaroszewo ul. Dębowa 2