Podczas XXI Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania odbyła się gala finałowa podsumowująca XVII Ogólnokrajowy Konkurs,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowany przez KRUS. Konkurs promuje gospodarstwa wyróżniające się przede wszystkim spełnianiem wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Jednym z fundatorów nagród dla laureatów konkursu był Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona.

W tym roku nagrodę związku otrzymali Państwo Ewelina i Grzegorz Zapałowie z Posądzy w województwie małopolskim. Komisja konkursowa wyróżniła gospodarstwo Państwa Zapałów zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. W imieniu Przewodniczącego ZZR Samoobrona nagrodę, podczas finałowej gali wręczyła finalistom Pani Ewa Bergmann.