W dniu 30 listopada 2019 r. odbył się kolejny wojewódzki zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zwiazku Zawodowego Rolników Samoobrona woj. wielkopolskiego. W zjeździe tym uczestniczyli delegaci związku , w którym osobiście uczestniczył również przewodniczący ZZR Samoobrona – Lech Kuropatwiński, który również zabrał głos. W wyniku głosowania tajnego przewodnicząącym został Józef Juśkiewicz.