Zmał zasłużony działacz Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona – Adam Jasiński (lat 65). Był aktywnym działaczem ZZR Samoobrona w radzie krajowej oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 10:00. Różaniec w domu w miejscowości Nowe Jankowice 6 w gminie Łasin (województwo kujawsko-pomorskie). W imieniu władz Związku i Partii, kolegów, sympatyków znajomych składam szczere kondolencje całej rodzinie. Spoczywaj w spokoju.

Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński