Ze względu na wyczerpanie limitu dzień 30.06.2022 jest ostatnim dniem na opłacenie kolonii letnich dofinansowanych z KRUS. Dziecko z KRUS po tym terminie może jechać na kolonie za pełną odpłatnością.