Przyjmowane są tylko dzieci na kolonie z pełną odpłatnością. Dzieci z KRUS wstrzymana rekrutacja.