23 maja 2023 r. przed Urzędem na Placu Schumana w Brukseli odbył się protest rolników z udziałem ZZR Samoobrona i związkami rolniczymi z Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech, Litwy oraz Bułgarii. Protest miał na celu podkreślenie trudności, z jakimi borykają się rolnicy na rynku rolno-spożywczym, a także przekazanie postulatów dotyczących przyszłości rolnictwa w Europie.

W trakcie demonstracji rolnicy jednocześnie wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją związaną z Ukrainą, która miała istotny wpływ na krajowych producentów. Wielostronna delegacja, reprezentująca różne sektory rolnicze, zgromadziła się w stolicy Belgii, by wspólnie domagać się uwzględnienia ich potrzeb i oczekiwań przez instytucje europejskie.