Aktualizacja z dn. 7.06.2023 r. :

Przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona zawiadamia, ze z powodu
przewidywanej niskiej frekwencji odwołuje posiedzenie Rady Krajowej Związku, która miała
się odbyć w dniu 24 czerwca 2023 roku. O nowym terminie Rady krajowej powiadomimy
w późniejszym terminie.
Posiedzenie Prezydium Związku odbędzie się tak jak było zaplanowane w dniu 24.06.2023
o godz.11,00 na ulicy Hożej 66/68 w Warszawie

Ze względu na ważność obecność obowiązkowa.

Z poważaniem
Marek Duszyński