Wydarzenie rozpoczeło się o godz. 10:30 od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym zmarłych założycieli straży oraz przemarszu strażaków i delegacji strażackich wraz z Orkiestrą Dętą OSP Bysław w miejsce uroczystości, gdzie odbyła się Msza Św. Polowa na boisku wiejskim. Następnie odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz nowo rozbudowanego budynku remizy.
Podczas wydarzenia swoje stoisko posiadał Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA, na którym miała miejsce promocja mięsa pt. Kupuj świadomie – wybieraj wędliny z oznaczeniem Polski Produkt. Działanie było finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
Niewątpliwie osobą, która miała duży udział w wydarzeniu oraz wpływ w rozwój jednostki OSP Szynwałd jest Przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński, który podczas wydarzenia został odznaczony wielokrotnie m.in. Medalem Honorowym im. Czesława Chemicza od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoltej Polskiej.