Wcześniej mieszkali w starym pałacu – teraz przeprowadzili się do nowego budynku. W Łasinie (pow. grudziądzki) oddano do użytku nowy dom dziecka. Placówkę oświatowo-wychowawczą wybudowano za ponad milion 200 tysięcy złotych. Otwarcie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łasinie odbyło się przy wsparciu ZZR Samoobrona. Odbyła się podczas tego wydarzenia promocja mięsa w dniu 1.09.2023. W wydarzeniu uczestniczył przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński.