W dniach 5-6 października reprezentacja ZZR Samoobrona uczestniczyła w Prezydium Copa Cogeca w Brukseli. Podczas spotkania nastąpiła wymiana poglądów z Reineke Hameleers, dyrektor wykonawczą EurogroupForAnimals na temat ustawodawstwa dotyczącego zdrowia i dobrostanu zwierząt – w poszukiwaniu dialogu między rolnikami, spółdzielniami rolnymi i organizacjami pozarządowymi.

Głos polskich organizacji rolniczych w Unii Europejskiej jest właśnie wyrażany podczs takich okazji jak forum COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) oraz COGECA (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej).
 
Podczas Prezydium Copa ZZR Samoobrona podkreślała swoje stanowisko w sprawie zamknięcia naszej granicy dla przywozu do Polski zboża z Ukrainy, podkreślając przy tym, że tranzyt przez nasz kraj jest możliwy i realizujemy go na bieżąco, osiągając najwyższe wyniki odnoszące się do tonażu przewiezionego przez Polskę zboża do innych krajów.

 Copa and Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie organizacje te zapewniają zrównoważoność, innowacyjność i konkurencyjność unijnego sektora rolnictwa i gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe 500 mln osób w Europie. Copa reprezentuje 22 miliony rolników i ich rodzin, a Cogeca – interesy 22 000 spółdzielni rolniczych. Zrzeszają 66 organizacji z państw członkowskich UE.