W związku z trudna sytuacją w rolnictwie związaną z powszechnie panującą suszą, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona wnioskuje o powołanie Komisji Suszowej na terenie województw dotkniętych suszą w celu szacowania strat. Wnioskujemy również o podjęcie działań w postaci uruchomienia Aplikacji Suszowej na 2024r. jak w roku ubiegłym, a także Komisji Społecznej Gminnej powołanej przez Wojewodę.

      Narastający problem suszy oraz pojawiające się niedobory wody, powodują ponoszenie dużych strat przez rolników. Rolnicy domagają się udzielenia pomocy w trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się ich gospodarstwa. Przy niskich cenach skupu ich produktów wielu producentom rolnym brakuje pieniędzy na zakup potrzebnych środków do prac polowych.

     W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o szybkie podjęcie działań mających wprowadzenie powyższych regulacji celem rekompensaty poniesionych strat przez rolników.

Z poważaniem
Przewodniczący ZZR Samoobrona
Marek Duszyński