Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zajmie się organizacją, realizacją projektu i koordynacją działań z zakresu promocji polskiej wieprzowiny oraz przetworów z mięsa wieprzowego podczas akcji promocyjnej „Wieprzowina królową polskich stołów”.

Oferty należy składać na adres:
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14, 00-508 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00

W przypadku pytań należy kontaktować się ze Związkiem Zawodowym Rolnictwa Samoobrona, tel.: 22 629 32 90, e-mail: zwiazek@samoobrona.net.pl

Poniżej pliki do pobrania: