19.06.2024 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju. Aktualna sytuacja na rynkach rolnych: produkcja, podaż, popyt, wymiana międzynarodowa, ceny produktów podstawowych oraz funkcjonowanie Krajowej Grupy Spożywczej w kontekście zapewnienia stabilizacji rynków rolnych i wzmocnienia dochodowości produkcji rolnej – były tematami posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

W spotkaniu, które prowadził Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, wzięli udział Doradcy Prezydenta RP: dr Barbara Fedyszak–Radziejowska i Błażej Spychalski. Gośćmi dzisiejszego posiedzenia byli m.in. Michał Kołodziejczak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Zagórski – Prezes Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej SA oraz Tomasz Obszański – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”.   

Omawiane przez Radę tematy nawiązywały do bieżącej sytuacji w rolnictwie. W toku dyskusji podkreślano, że koniecznym jest zapewnienie stabilności produkcji rolnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej rolników poprzez zabezpieczenie nowoczesnej i konkurencyjnej produkcji żywności w gospodarstwach rolnych oraz w sektorze przetwórstwa rolno–spożywczego. Rada analizowała problemy dotyczące poszczególnych branż w rolnictwie – wskazywano m.in. na konieczność odbudowy rynku hodowli wieprzowiny w Polsce. Dla licznych partnerów zagranicznych w handlu obejmującym produkty rolne Polska jest stabilnym partnerem biznesowym.