12 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja z udziałem podsekretarza stanu Adama Nowaka nt. instrumentów finansowych z Funduszu Gwarancji Rolnej Plus w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. W konferencji uczestniczył Przewodniczący ZZR Samooborna – Marek Duszyński.