W dniach 26-28 czerwca br. reprezentacja ZZR Samoobrona uczestniczyła w Prezydium Copa Cogeca w Brukseli. Dyskutowano o celach rolnictwa w UE oraz o źródłach finansowania tych celów, o sposobach na ograniczenie marnowania żywności, problemach związanych z Zielonym Ładem.