Blog

17 sty
0

Kondolencje dla Krzysztofa Sareckiego z powodu śmierci Taty

Zmarł ojciec Krzysztofa Sareckiego – Prezwodniczącego województwa śląskiego. W imieniu Prezydium Związku Zawodowego SAMOOBRONA, członków i sympatyków SAMOOBRONY składam głębokie wyrazy współczucia naszemu koledze i jego rodzinie. Szczere kondolencje dla Krzysztofa Sareckiego z powodu śmierci taty.  Niech spoczywa w spokoju.

Marek Duszyński (-)
Przewodniczący
Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA

Czytaj więcej
16 sty
0

Stanowisko ZZR Samoobrona dotyczące Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

W związku z obecną sytuacją dotyczącą osób zamieszanych w aferę gruntową ZZR Samoobrona ma w obowiązku zaprezntować swoje stanowisko dotyczące Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Związek ZZR Samoobrona stoi na stanowisku, aby osoby winne prowokacji i zniszczenia Śp. Andrzeja Leppera jak i w konsekwencji SAMOOBRONY poniosły zgodnie z wyrokiem sądu zasłużoną karę, czyli zostali osadzeni i powinni odbyć karę.

Przewodniczący ZZR Samoobrona
Marek Duszyński

Czytaj więcej
09 sty
0

Kilkadziesiąt tysięcy ciągników na ulicach. Wielki protest w Niemczech

Niemiecki rząd, ratując budżet państwa na 2024 r., wprowadził szereg cięć, w tym dopłat dla rolników. Wywołało to fale oburzenia. W poniedziałek zaczęły się zapowiadane blokady dróg i autostrad w Niemczech. Media mówią o paraliżu. Protesty m.in. unieruchomiły produkcję w jednym zakładzie Volkswagena.

Niemcy wprowadzili cięcia, aby ratować się przed wielomiliardową luką w budżecie państwa na 2024 r. Ograniczono dopłaty m.in. dla rolników, co wywołało ich ogromne oburzenie. W czwartek rząd złagodził swoje stanowisko, jak pisze „Deutsche Welle”, Berlin zrezygnował np. ze zniesienia zwolnień z podatku od pojazdów silnikowych dla rolnictwa, ale to nie wystarczy.

W poniedziałek (8 stycznia) rano rolnicy w Niemczech rozpoczęli tydzień protestów, w których blokować będą ważne drogi. Ciągniki w wybranych miejscach gromadziły się od niedzieli wieczorem. Media ostrzegają przed „paraliżem”. ZZR Samoobrona popiera odbywające się protesty rolników nie tylko w Niemczech!

Czytaj więcej
08 sty
0

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29.12.2023 r.

W dniu 29.12.2023 r w Gmachu Sejmu odbyła się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na której Przewodniczący ZZR Samoobrona uczestniczył na zaproszenie. Pan Marek Duszyński zabrał głos w sprawie powiększenia dotacji do wapnowania i paliwa Rolniczego oraz dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego i melioracji, a także o zwiększenie kwoty na działalność Związków Rolniczych działających w Copa Cogeca.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołała dr Tomasza Nawrockiego na stałego doradcę Komisji. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125) w zakresie:
– części budżetowej 32 – Rolnictwo,
– części budżetowej 33 – Rozwój wsi,
– części budżetowej 35 – Rynki rolne,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
– zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7,
– dotacji przedmiotowych i podmiotowych z zał. nr 9,
– planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:
a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
b) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa,
c) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
– planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:
a) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
b) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
c) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
d) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
e) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
f) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
g) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
h) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
i) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
j) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
k) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
l) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
m) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
n) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
o) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
p) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
q) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
r) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Kazimierza Plocke (KO) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczyli: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Czesław Siekierski, sekretarze stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stefan Krajewski i Michał Kołodziejczak oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Jerzy Radoń.

Czytaj więcej
03 sty
0

Uchwała ws. przeprowadzania zjazdów wojewódzkich ZZR Samoobrona

Na Prezdydium Rady Krajowej  ZZR Samoobrona z dnia 24.06.2023 r. w sprawie przeprowadzania zjazdów wojewódzkich ZZR Samoobrona uchwalono, m.in. że termin zjazdów wyznacza przewodniczący krajowy w porozumieniu z przewodniczącym wojewódzkim w formie pisemnej.

Do ważności zjazdu wymagana jest obecność przewodniczącego krajowego lub pierwszego vice przewodniczącego krajowego ZZR Samoobrona. Cała treść uchwały w załączniku.

Uchwały Prezydium 2023.pdf

Czytaj więcej
27 gru
0

Noworoczne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej

Serdecznie zapraszam na noworoczne posiedzenie Prezydium Rady Krajowej, które odbędzie się 13 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w biurze ZZR Samoobrona w Warszawie. Na to spotkanie zaproszeni są tylko i wyłącznie członkowie Prezydium Rady Krajowej.

Z poważaniem
Przewodniczący ZZR Samoobrona
Marek Duszyński

Czytaj więcej
23 gru
0

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2024

Z okazji Bożego Narodzenia wszystkim Przewodnicącym wojewódzkim i ich rodzinom,
członkom oraz sypatykom, a także rolnikom życzę wszystkiego co najlepsze.
Aby w Waszym domu zawsze panowała miłość i spokój,
abyście nigdy nie tracili wiary, nadziei i miłości.
Niech nowo narodzony Jezus prowadzi Was przez życie,
abyście te Święta spędzili zdrowo, rodzinnie i tak jak sobie życzycie,
oraz aby ten nadchodzący 2024 rok był lepszy, niż ubiegły.
Wszystkiego najlepszego, Wesołych Świąt i do siego roku!

życzy

Przewodniczący ZZR Samoobrona
Marek Duszyński

Czytaj więcej
23 gru
0

Afera gruntowa i wyrok za brudną walkę z Śp. Andrzejem Lepperem

ZZR Samoobrona przyjeła z zadowoloniem wiadomości dotyczące afery gruntowej i czeka na dalsze postępowanie rządu w sprawie Śp. Andrzeja Leppera, którego śmierć do tej pory nie została wyjaśniona. Afera gruntowa to potoczna nazwa afery korupcyjnej, która wybuchła w Polsce w 2007 roku.

O aferze gruntowej znów jest w Polsce głośno, głównie z powodu wyroku sądu, który skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na kary więzienia. Wątek Andrzeja Leppera jest kluczowy dla tzw. afery gruntowej z 2007 roku. Właśnie za działania w związku z tą sprawą, wyroki usłyszeli Kamiński i Wąsik. By naświetlić tę sprawę, należy cofnąć się do roku 2005.

Wtedy wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale miało w Sejmie jedynie 155 mandatów. By rządzić, Jarosław Kaczyński zawiązał koalicję z Samoobroną Leppera oraz Ligą Polskich Rodzin, z ramienia której wicepremierem został Roman Giertych.

W nowym Radzie Ministrów do kluczowego konfliktu doszło po roku. Jarosław Kaczyński zapowiedział dymisję Andrzeja Leppera (szef Samoobrony był wicepremierem i ministrem rolnictwa – red.). Twierdził, że Lepper ma ogromne wymagania co do budżetu państwa, których wcześniej nie zapowiadał.

We wrześniu prezydent Lech Kaczyński odwołał Leppera z funkcji rządowych. Jednak już w październiku powołał go ponownie. Generalnie był to okres ostrego sporu i negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Lepper pozostawał w rządzie do lipca 2007. Wtedy właśnie doszło do wybuchu tzw. afery gruntowej.

Z poważaniem,
Przewodniczący ZZR Samoobrona
Marek Duszyński

Czytaj więcej
22 gru
0

Sejmowa Komisja Rolnictwa w sprawie kontroli zboża i kukurydzy przez NIK

W dniu 20.12.2023 odbyło się spotkanie w Sejmie Komisji Rolnictwa w sprawie kontroli zboża i kukurydzy przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), które zostały sprowadzone z Ukrainy. W Komisji udział bierze ZZR Samoobrona.W wyniku kontroli NIK stwierdziła, że realizacja zadań w zakresie importu i obrotu zbożem oraz rzepakiem z Ukrainy nie była rzetelna i skuteczna. Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi były nierzetelne, spóźnione i miały charakter doraźny, a także nie zapobiegły zakłóceniom w zakresie cen i skupu zbóż oraz rzepaku na krajowym rynku rolnym. Ponadto działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na krajowym rynku zbóż podejmowane ad hoc w sposób nieskoordynowany nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Brak strategii rozwoju rolnictwa w tym zakresie nie sprzyjał stabilizacji na rynku produktów rolnych. Koordynacja działań poszczególnych resortów w tym zakresie zawiodła. W ocenie NIK sytuacja na rynku produktów rolnych, która wystąpiła w związku z nadmiernym importem zbóż i rzepaku z Ukrainy wykazała, że nie zostały opracowane żadne instrumenty w celu przeciwdziałania destabilizacji rynku rolnego. Polityka rolna w tym zakresie oparta była na działaniach doraźnych, bez określania działań długoterminowych, w tym bez planowania i analizy rynku rolnego.

Czytaj więcej
22 gru
0

Spotkanie opłatkowe ZZR Samoobrona woj. kujawsko-pomorskiego

W dniu 19.12.2023 odbyło się spotkanie ZZR Samoobrony z województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej