Blog

12 lis
0

Uroczystości 11 listopada

W czwartek 11 listopada obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej.

Tego dnia członkowie ZZR Samoobrona nie zapominają o uczestnictwie w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie w dużych i małych lokalnych społecznościach. Na zdjęciach uroczystości upamiętniające w gminie Łasin

Czytaj więcej
21 paź
0

INFORMACJA DOTYCZĄCA FERII ZIMOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i Fundacja Szansa dla Gmin zaprasza wszystkie dzieci na Ferie Zimowe 2022 w góry. Znamy już miejscowości i ośrodki, w których będą wypoczywać dzieci. 25 października 2021 roku zostaną podane osoby rekrutujące dzieci z przydziałem ośrodków dla każdego województwa oraz koszt zimowiska i tego dnia rozpocznie się Rekrutacja!!! Program zimowiska zostanie umieszczony na stronie ZZR Samoobrona i Fundacji Szansy dla Gmin do dnia 10 listopada 2021 roku.
*Do końca listopada 2021 realizujemy BON TURYSTYCZNY!!! Szczegóły wkrótce.
TERMINY FERII ZIMOWYCH:
• 17 – 30 stycznia 2022
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie21
• 24 stycznia – 6 luty 2022
Województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie
• 31 stycznia – 13 luty 2022
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i zachodniopomorskie
• 14 – 27 luty 2022r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie.
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE :
• Centrum Wypoczynku ODYS w Tresnej, niedaleko Żywca
• Pensjonat Halina – Zakopane Olcza- Stachonie
• Villa Baja – Zakopane, Oberconiówka
• Pensjonat Małgorzata – Poronin
• Ośrodek Wypoczynkowy Połoniny – Bukowiec, w niedalekiej odległości od Jeziora Solińskiego
• Dom Wczasowy Limba – Wisła
• Ośrodek Wypoczynkowy Ryś – Karpacz ( wycieczka do Czech)
• Ośrodek Wypoczynkowy ReVita – Szklarska Poręba ( wycieczka do Czech)
• Ośrodek Wypoczynkowy Dar-Bull Pod Okrajem – Jarkowice (wycieczka do Czech)
**Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników dofinansowany jest ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika!!!!

Czytaj więcej
08 paź
0

Protest we Włocławku

W dniu 11.10.2021 r. odbędzie się strajk rolników w związku z drastycznym wzrostem cen nawozów. Wzrost cen, który ma miejsce może „dobić” polskie rolnictwo. ZZR Samoobrona nie daje przyzwolenia na takie praktyki i będzie walczyć w imieniu wszystkich rolników !

Strajk odbędzie się w poniedziałek o 9:00 przed zakładem ANWIL we Włocławku (Toruńska 222, 87-800 Włocławek).

Rolniku – nie bądź obojętny!

Czytaj więcej
07 paź
0

Rozmowy z zarządem Anwil Wrocławek

Czytaj więcej
07 paź
0

Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego

Na konferencji Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona gdzie obradowało Prezydium Związku i Przewodniczący Wojewódzcy Związku podjęto wiele tematów poświęconych rolnictwu, wsi i konsumentom. Niektóre z nich przedstawiamy do dyskusji na szczeblu rządowym. Ponadto nas przedstawiciele spotkali się z Głównym Lekarzem Weterynarii – Mirosławem Welz i jego służbami gdzie omawiano ważne kwestie dotyczące ASF i jego rozwiązaniami, które dołączymy do wniosków. Poniżej prezentujemy pismo do premiera zawierające 10 punktów z przeprowadzonych ustaleń.

 

Czytaj więcej
16 wrz
0

KOWR spełnia swoje zadania

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja, której działalność obejmuje wiele dziedzin z sektora rolnego, m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zadania wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, promocję polskiej żywności oraz zwiększanie eksportu produktów rolno-spożywczych, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, transfer innowacyjnych rozwiązań i informacji do sektora rolno-spożywczego, wsparcie i monitorowanie rynków rolnych, zadania w ramach programu pomocy żywnościowej dla najuboższych osób w kraju.

KOWR gospodaruje Zasobem WRSP poprzez administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne, obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu. Zagospodarowanie nieruchomości rolnych odbywa się głównie poprzez dzierżawę i sprzedaż.

Od 30 kwietnia 2016 r. tj. od dnia wejścia w życie Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, której głównym zadaniem było zahamowanie silnej tendencji wzrostowej cen sprzedaży gruntów rolnych oraz przeciwdziałanie spekulacyjnemu wykupowaniu nieruchomości rolnych przez osoby, które nie zapewniały wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze, priorytetem stała się dzierżawa. Należy przypuszczać, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie, gdyż przedłużono wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi do 2026 roku. Zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP wprowadzony wspomnianą wyżej ustawą nie jest bezwzględny. Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.:  nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

Podstawowym kierunkiem rozdysponowania nieruchomości Zasobu WRSP jest ich wykorzystanie na cele rolnicze. Nieruchomości rolne Zasobu WRSP są w pierwszej kolejności przeznaczane dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwa rodzinne lub dla osób posiadających kwalifikacje rolnicze zamierzających utworzyć gospodarstwa rodzinne.

KOWR oferuje na cele inwestycyjne nieruchomości rolne z Zasobu WRSP, bardzo atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, przeznaczone zarówno pod: inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra logistyczne, usługowe, handlowe i biznesowe, nowoczesne osiedla mieszkaniowe oraz pod budowę farm fotowoltaicznych.

Realizując projekt pn. „Więcej ziemi dla rolników” w ramach rządowego programu „Polski Ład”, KOWR udostępnił na platformie eRolnik usługę przeglądania działek Zasobu WRSP. Narzędzie to umożliwia ich identyfikację pod względem położenia, powierzchni czy też formy rozdysponowania.

 

Obecnie, według stanu na koniec czerwca 2021 roku w Zasobie WRSP jest 1 mln 357 tys. ha, w tym 1 mln 076 tys. pozostaje w dzierżawie, głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie i Warszawie.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniosła 15,1 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie 2,4 tys. umów dzierżawy o łącznej powierzchni  ponad 25,7 tys. ha gruntów.

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie mazowieckim – 27,6 dt/ha, łódzkim – 25,1 dt/ha i małopolskim – 22,2 dt/ha, a najniższe w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim odpowiednio: 6,6 dt/ha i 9,0 dt/ha.

Średnia cena sprzedaży uzyskana w I półroczu 2021 r. wyniosła 40 602 zł za 1 ha i była wyższa o 21% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnią cenę określono na podstawie zawartych w tym półroczu prawie 2,3 tys. umów sprzedaży i sprzedanych  ponad 2,1 tys. ha.

Najwyższe średnie ceny w I półroczu 2021 r. osiągnięto w województwach: dolnośląskim – 59,8 tys. zł/ha, wielkopolskim – 54,2 tys. zł/ha i warmińsko-mazurskim
– 53,6 tys. zł/ha, a najniższe uzyskano w woj. mazowieckim – 16,7 zł/ha i lubelskim – 17,1 zł/ha.

 

Średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP w I półroczu 2021 r. w zł/ha

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

KOWR współpracuje również z samorządami, udzielając im pomocy poprzez nieodpłatne przekazywanie gruntów na realizację zadań własnych.  Na uzyskanych gruntach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofonie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Dotychczas samorządy lokalne otrzymały ponad 57 tys. ha gruntów w całym kraju.

Więcej informacji dotyczących ofert nieruchomości rolnych znajduje się na stronie internetowej KOWR:

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty

Czytaj więcej
15 wrz
0

30-lecie ZZR Samoobrona [Galeria]

Czytaj więcej
10 wrz
0

Spotkanie rolników w Skarlinie ws. ASF

Coraz trudniejsza sytuacja na Warmii i Mazurach w związku z kolejnymi ogniskami Afrykańskiego Pomoru Świń. Rolnicy domagają się uruchomienia skupu interwencyjnego żywca wieprzowego i zmiany przepisów dotyczących walki z ASF, które utrudniają im sprzedaż świń z terenów objętych restrykcjami. Na ten temat rozmawiano podczas spotkania w Skarlinie koło Lubawy.

W tym spotkaniu udział wziął również przewodniczący ZZR Samoobrony – Lech Kuropatwiński.

Czytaj więcej
08 wrz
0

Zaproszenie na 30-lecie ZZR Samoobrona [program]

▶ Koleżanki, koledzy, posłowie, senatorowie, członkowie Samoobrony, zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w 30-leciu ZZR Samoobrona.
🟢SAMOOBRONA JEST TYLKO JEDNA I ONA OBCHODZI 30 LAT 📣
▶ Masz szansę uczestniczyć w uroczystościach
📧 wysyłając e-mail na adres: zwiazek@samoobrona.net.pl
☎️ lub dzwoniąc na nr. tel: 602 695 895
▶ Uroczystości rozpoczną się wg. zamieszczonego programu. Zapraszamy 📣

Obchody 30 – lecia Związku Zawodowego Rolnictwa SAMOOBRONA
Nr rachunku bankowego
75 1160 2202 0000 0005 0137 2763

Czytaj więcej
06 wrz
0

Dożynki jasnogórskie 2021

W niedzielę 5 września na Jasnej Górze odbyły się Dożynki Jasnogórskie. W uroczystej mszy świętej na jasnogórskich błoniach brał udział prezydent Andrzej Duda, który dziękował rolnikom za ich ciężką pracę i życzył wszystkim, „by pomyślność była we wszystkich polskich domach, byśmy mogli spokojnie pracować, spokojnie wychowywać dzieci”. W uroczystościach udział wziął również ZZR SAMOOBRONA.

Czytaj więcej