Blog

05 sie
0

Upamiętnienie ósmej rocznicy śmierci Andrzeja Leppera

W dniu 04.08.2019 roku w Warszawie odbył się uroczysty przemarsz upamiętniający ósmą rocznicę śmierci przywódcy Samoobrony Śp. Andrzeja Leppera.

Czytaj więcej
28 lip
0

Zaproszenie dla wszystkich członków i sympatyków SAMOOBRONY

W dniu 04.08.2019 roku w Warszawie odbędzie się uroczysty przemarsz upamiętniający ósmą rocznicę śmierci przywódcy Samoobrony Śp. Andrzeja Leppera. 

Od godz.10.00 do godz.10.45 przed obecną siedzibą biura, odbędzie się zbiórka członków i sympatyków Samoobrony,  połączona z przygotowaniem do przemarszu pod tablicę przy Alejach Jerozolimskich 30. 

Marsz ruszy o godz. 10.45. O godz. 11.00 przed budynkiem, na którym umieszczona jest  tablica upamiętniająca Andrzeja Leppera odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji ósmej rocznicy śmierci przewodniczącego Samoobrony Śp. Andrzeja Leppera. Po wystąpieniu obecnego przewodniczącego Lecha Kuropatwińskiego i zaproszonych gości, nastąpi rozwiązanie marszu, po czym wszyscy uczestnicy udadzą się do miejscowości Borki Kosy w gminie Zbuczyn. Tam o godz. 12.00 odbędzie się uroczysta Msza  Św. w intencji Andrzeja Leppera. Po niej nastąpi odczytanie życiorysu Andrzeja Leppera oraz historii blokad rolniczych w związku z 20-tą rocznicą masowych blokad rolniczych. Wystąpienia przewodniczących i zaproszonych gości zakończą ósmą rocznicę śmierci Śp. Andrzeja Leppera.

Zaprasza przewodniczący
Lech Kuropatwiński 

Czytaj więcej
17 lip
0

Pilne spotkanie

W dniu 19.07.2019 r. (piątek) o godz. 18:00 w biurze ZZR Samoobrona odbędzie się PILNE NADZWYCZAJNE spotkanie Przewodniczących wojewódzkich, Prezydium oraz grupę ds. promocji Pani Ewy Bergman dot. startu w wyborach parlamentarnych. Obecność obowiązkowa.

Czytaj więcej
11 cze
0

Kondolencje

W imieniu władz Związku i Partii, biura ZZR Samoobrona, kolegów, sympatyków znajomych składamy szczere kondolencje dla Pani Lidii Gontarskiej w związku ze śmiercią brata Janusza. Niech spoczywa w spokoju.

Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński

Czytaj więcej
28 maj
0

Pogrzeb Przewodniczącego OPZZ – Jana Guza

W piątek 24 maja br. zmarł Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – Jan Guz. Jest to wielka strata dla całego ruchu związkowego, jaki i dla społeczeństwa. Przewodniczący był człowiekiem o wielkim sercu, który był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne. Nigdy nie przechodził obojętnie wobec niesprawiedliwości społecznej, zawsze stawał w obronie pracy i pracowników. Panie Przewodniczący, nasz Przyjacielu, dziękujemy, że byłeś z nami, za każde dobre słowo, za pomoc, za wszystko.

Informujemy, że uroczystość pogrzebowa śp. Jana Guza, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych rozpocznie się Mszą Świętą 29 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 53/55 w Białej Podlaskiej. Po mszy kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz komunalny przy ul. Jana Pawła II 25.

W imieniu władz Związku i Partii, kolegów, sympatyków znajomych składam szczere kondolencje całej rodzinie. Spoczywaj w spokoju.

Przewodniczący Partii i ZZR Samoobrona
/-/ Lech Kuropatwiński

Żródło: http://www.opzz.org.pl/

Czytaj więcej
17 maj
0

Konferencja „Wielkopolski rynek pracy – wyzwania przyszłości”

W ramach realizacji podpisanego porozumienia w 2012 roku między Przeowdnicząćym Samoobrony z Województwa Wielkopolskiego, a Marszłakiem Województwa Wielkopolskiego odbędzie się konferencja „Wielkopolski rynek pracy – wyzwania przyszłości”. Wydarzenie będzie miało miejsce 21 maja 2019 r., i reprezentantem ZZR Samoobrona będzie Przewodzniczący na Województwo Wielkopolskie – Józef Juszkiewicz.

Czytaj więcej
15 maj
0

Zaproszenie na kolonie letnie 2019

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona oraz Fundacja Szansa dla Gmin ogłasza rekrutację na kolonie letnie 2019. W koloniach mogą brać udział dzieci i młodzież do 16-go roku życia (ostatni rocznik 2003). Koszt wyjazdu przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 500 zł .

Kolonie letnie organizowane są w następujących miejscowościach : Pogorzelica, Łeba, Jarosławiec, Stegna, Mikoszewo, Kąty Rybackie, Ustka , Iława, Zakopane i Poronin.

Całkowity koszt pobytu za turnus 11 dniowy (10 noclegów + wyżywienie + rozrywki wraz z opieką kadry pedagogicznej ) wynosi 500 zł.

Więcej informacji na stronie : www.szansadlagmin.pl

Czytaj więcej
27 mar
0

Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE (AGRiFISH) w Brukseli

Dnia 18 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE, w którym uczestniczył minister Jan Krzysztof Ardanowski. W porządku obrad była dyskusja nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

Polski minister rolnictwa podkreślił, że przed ustaleniem kształtu WPR należy znać budżet, który będzie przyjęty dopiero jesienią 2019 roku. Zwrócił uwagę, że Polska oczekuje  utrzymania silnego, sprawnego rolnictwa, które będzie realizować cele oczekiwane przez  społeczeństwo. W swojej wypowiedzi dodał, że należy zapewnić wspólnotowy charakter WPR z dużym zakresem subsydiarności dla państw członkowskich. Jednak potrzebne jest uproszczenie tej polityki, zwłaszcza dla rolników.

Sprawiedliwego wsparcia w Unii Europejskiej oczekują zarówno rolnicy jak i konsumenci – powiedział minister Ardanowski. Zaproponował by niektóre rodzaje inwestycji miały wyższy poziom współfinansowania – 75%, a nawet 100% ( wsparcie dla młodego rolnika czy inwestycji wspólnych) .

Należy utrzymać płatności powiązane z produkcją dla sektorów zanikających, a ważnych i społecznie akceptowalnych, z odpowiednią elastycznością daną państwom członkowskim w ich konstruowaniu – podkreślił Ardanowski.

Zmiany zaproponowane przez austriacką i rumuńską prezydencję generalnie idą w dobrym kierunku, jednak większość ministrów podkreślało, że aby przedstawić ostateczne stanowiska, należy poczekać na  wyniki negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych, zgodnie z zasadą, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione.

Odnośnie  biogospodarki prezydencja rumuńska zaproponowała wymianę poglądów na temat dobrych praktyk wdrażanych na poziomie krajowym lub regionalnym oraz wskazanie instrumentów, które przyczyniłyby się do realizacji zaktualizowanej strategii w zakresie biogospodarki w całej UE.

Polski minister rolnictwa poinformował o rozwoju biogospodarki w Polsce w kierunku wykorzystania wybranych produktów rolnych na biopaliwa. Dzięki produkcji w Polsce 897 tys. ton estrów i 204 tys. ton bioetanolu pozyskuje się około 1,5 mln ton wysokobiałkowych komponentów paszowych, które mają duży potencjał w zakresie zastąpienia części importu śruty sojowej. Przytoczył przykład biogazowi rolniczych dzięki którym jest możliwe zagospodarowanie ubocznych produktów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo wytworzony w procesie produkcji biogazu produkt pofermentacyjny wykorzystywany jest przede wszystkim do poprawy żyzności i właściwości gleb. Ważny jest dostęp do efektów badań i wymiany doświadczeń , w tym inicjatywa BIOEAST – czyli wsparcie działań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Na wniosek Polski ministrowie rolnictwa oraz Komisji Europejskiej dyskutowali o wpływie negocjacji handlowych na sytuację sektora drobiu, wołowiny i wieprzowiny.

Minister Ardanowski przedstawił wniosek Polski dotyczący sytuacji na rynku mięsa wobec nowych wyzwań handlowychZwrócił uwagę na budzące niepokój wyzwania dla sektora, w tym m.in. szybko rosnący import mięsa drobiowego z Ukrainy, negocjacje z Mercosur oraz potencjalne skutki brexitu.

Polski minister rolnictwa:

  • zawnioskował do KE o powstrzymanie się od podejmowania zobowiązań wobec krajów trzecich, które mogłyby powodować pogłębienie negatywnych tendencji na rynkach UE w rezultacie brexitu, uwzględnienie brexitu w negocjacjach umów o wolnym handlu oraz zapewnienie, aby umowy te przewidywały możliwość podjęcia działań ochronnych w sytuacji wystąpienia zakłóceń na rynkach;
  • wskazał na konieczność pilnego zakończenia renegocjacji z Ukrainą kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe i wejście w życie porozumienia;
  • wystąpił także o przygotowanie przez KE dodatkowych środków interwencyjnych dla producentów drobiu, wołowiny oraz mięsa wieprzowego.

Obawy Polski odnośnie sytuacji na rynkach mięsa, szczególnie w kontekście wpływu negocjacji handlowych poparło wielu ministrów – Belgia, Francja, Słowenia, Włochy, Węgry, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia.

Konieczność monitorowania rynku, szczególnie wieprzowiny, w tym w kontekście ASF podkreśliły: Belgia, Słowenia i Francja. Irlandia i Belgia wskazały na rosnącą konkurencję ze strony ukraińskich producentów drobiu.

Komisarz P. Hogan docenił wysiłki Polski w zakresie walki z afrykańskim pomorem świń. Poinformował, że renegocjacje umowy z Ukrainą są finalizowane.

Mgr inż. Monika Buchowska

 

Czytaj więcej
27 mar
0

Czechy zrezygnują z restrykcyjnych kontroli

Dnia 18 marca br. odbyło się trójstronne spotkanie Polska – Republika Czeska – Komisja Europejska w sprawie dokonywanych przez Czechy kontroli polskiej wołowiny, które zostały wprowadzone po wykryciu w mięsie z Polski salmonelli.

Ministrowie rolnictwa Polski i Czech porozumieli się ws. kontroli polskiego mięsa. Do 25 marca Warszawa ma powiadomić o działaniach podjętych po wykryciu salmonelli w partii mięsa, następnie Praga ma zrezygnować z nadzwyczajnych kontroli.

KE wezwała wcześniej Pragę do rezygnacji z restrykcyjnych kontroli, twierdząc iż zastosowane środki są nieadekwatne do jednorazowego incydentu (obecność salmonelli w jednej partii wołowiny). To żądanie Czechy niestety odrzuciły, dlatego w celu porozumienia zorganizowano spotkanie.

Pierwszy po spotkaniu wypowiedział się minister rolnictwa Czeskiej Republiki Miroslav Toman, który powiedział, że czeka do 25 marca na informacje z Polski o zastosowanych środkach naprawczych. Po uzyskaniu tych informacji, Czechy zaczną rezygnować z dodatkowych kontroli weterynaryjnych.

Unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis wyraził zadowolenie z efektów spotkania, w tym z wysiłków podjętych przez polskie władze w celu uspokojenia pozostałych państw Unii Europejskiej.

„Spotkanie odbyło się w atmosferze współpracy. Polski minister i jego zespół szczegółowo omówili wszystkie dotychczas wdrożone środki. Minister podkreślił, że Polska przygotowuje także nowe i bardziej rygorystyczne przepisy, które zwiększą sankcje i będą skierowane wobec osób popełniających oszustwa. Minister potwierdził, że szczegółowa lista wszystkich podjętych środków będzie gotowa na 25 marca” – poinformowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anca Paduraru.

Mgr inż. Monika Buchowska

Czytaj więcej