Dnia 8 lipca 2021 r. zmarł w 91. roku życia i 63. roku kapłaństwa śp. ks. kan. Czesław Dolecki, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Barbary w Świętem, jak poinformowała Kuria Diecezjalna Toruńska. Msza pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Józefa Szamockiego została odprawiona 13 lipca, o godz. 11.00 w kościele św. Barbary w Świętem. Zmarły został pochowany na cmentarzu przykościelnym w Świętem.

Śp. ks. Czesław Dolecki podczas swojej posługi kapłańskiej popierał ZZR Samoobrona w protestach rolniczych. Cześć Jego pamięci!