Blog

16 mar
0

Dzień Kobiet w Pomorskiem

W dniu 10 marca 2023 roku na zaproszenie Przewodniczącej ZZR Samoobrona (woj. pomorskie) – Danuty Hojarskiej Przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński uczestniczył w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet, gdzie m.in nastąpiło wręczenie kwiatów dla wszystkich obecnych kobiet.

Czytaj więcej
15 mar
0

Rolnicze pogotowie strajkowe podtrzymane

Przedstawiciele Pogotowia Strajkowego Rolników, utworzonego przez NSZZ Solidarność RI, OPZZRiOR, ZZR Samoobrona, ZZR Korona, ZZR Ojczyzna oraz Instytut Gospodarki Rolnej, w styczniu przedstawiło swoje postulaty premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi. Mimo obietnic ze strony rządowej postulaty te nie zostały spełnione.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w odpowiedzi na te postulaty napisał, że zboże z Ukrainy jest już ewidencjonowane i kontrolowane, w związku z czym do Polski z Ukrainy napływa jedynie zboże: nasienne kontrolowane przez PIORIN, paszowe – przez Inspekcję Weterynaryjną oraz konsumpcyjne – przez IJHARS. Niekontrolowany napływ tzw. zboża technicznego został „zastopowany” w porozumieniu z rządem Ukrainy i obecnie nie ma już takiej kategorii jak zboże techniczne.

W związku z otrzymanym pismem w imieniu pogotowia strajkowego rolników, uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy ogłoszone pogotowie strajkowe. W dalszym ciągu będziemy prowadzić trójstronny dialog z Premierem i MRiRW w celu osiągnięcia szerszych zmian i regulacji w dziedzinie gospodarki rolnej naszego kraju oraz będziemy monitorować terminy i postępy realizacji poszczególnych postulatów

Czytaj więcej
08 mar
0

Zaproszenie na posiedzenie ZZR Samoobrona

Przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński zaprasza na spotkanie Prezydium, które odbędzie się w dniu 18.03.2023 roku o godz. 12:00 w biurze Samoobrony w Warszawie Al. Jerozolimskie 11/19 lok.14. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy przewodniczący województw oraz Prezydium ZZR Samoobrona.

Ze względu na ważność obecność obowiązkowa.

Z poważaniem
Marek Duszyński

Czytaj więcej
08 mar
0

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie, dziękujemy Wam,
że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym!
Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam Drogie Panie:
pogody ducha, spełnienia pragnień, samych cudownych chwil,
miłości i zrozumienia.

Czytaj więcej
01 mar
0

Sejmowa Komisja Rolnictwa z udziałem ZZR Samoobrona

W dniu 24.02.2023 r. odbyła się w Sejmie Komisja Rolnictwa z udziałem Minister Rolnictwa Anny Gębickiej w sprawie rynku mleka. Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona reprezentował przewodniczący – Marek Duszyński.

Czytaj więcej
01 mar
0

Rada Krajowa ZZR Samoobrona

W dniu 25.02 w Warszawie odbyła się Rada Krajowa ZZR Samoobrona, na której zostało wybrane Prezydium.

Czytaj więcej
22 lut
0

Posiedzenie Copa Cogeca w Brukseli

W dniach 16-17 lutego odbyło się Prezydium Copa Cogeca w Brukseli, w którym brał udział Przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński.  Tematem posiedzenia był m.in dopłaty do nasiennictwa stosowania Glifosatu oraz Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 – dobrostan zwierząt.

Copa i Cogeca to zjednoczony głos rolników i spółdzielni rolniczych w UE. Wspólnie dbamy o to, aby rolnictwo europejskie było zrównoważone, innowacyjne i konkurencyjne, gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom osób w Europie.

Czytaj więcej
21 lut
0

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa

W 15.02.2023 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z Ministrem Henrykiem Kowalczykem. Tematem spotkania była trudna sytuacja w rolnictwie, na rynku zbóż i nawozów. Ustalono następne spotkanie z udziałem ZZR Samoobrony w Ministerstwie Rolnictwa w marcu.

Czytaj więcej
09 lut
0

Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa ws. zboża z Ukrainy

Poniżej prezentujemy stanowiwsko Ministerstwa Rolnictwa na nasze pismo z dnia 27 stycznia 2023 r. ws. problemów spowodowanych zwiększonym importem rolnym z Ukrainy.

Szanowni Państwo,

dziękuję za propozycje NSZZ RI Solidarność, ZZR Ojczyzna, ZZR Samoobrona przekazane przy piśmie z 27 stycznia 2023 roku. Zgadzam się, że problemy powodowane przez zwiększony import rolny z Ukrainy wymagają pilnej reakcji i skutecznej decyzji na poziomie unijnym.

Koncepcja przymusowej alokacji wśród krajów UE produktów rolnych importowanych z Ukrainy nie jest możliwa do realizacji ze względu na zasady rynku jednolitego UE. Przystępując w 2004r. do UE, Polska weszła w obszar jednolitego rynku. Oznacza to brak granic celnych między krajami członkowskimi UE i swobodne przemieszczanie się towarów w ramach wspólnego rynku UE. Poszukujemy takich rozwiązań, które byłyby zgodne z regułami rynku wewnętrznego i zobowiązaniami międzynarodowymi UE, a jednocześnie mogły stanowić skuteczną odpowiedź na zaistniałe trudności.

Dyskusja na ten temat odbyła się na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 30 stycznia. Polska, występując również w imieniu Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji, przedstawiła sytuację na rynkach rolnych po rosyjskiej agresji na Ukrainę i zaapelowała do Komisji Europejskiej o reakcję na szczególnie trudną sytuację rolników krajów sąsiadujących i położonych blisko Ukrainy. Podkreśliliśmy, że pomagając Ukrainie, należy uwzględnić ekonomiczny interes rolników, zwłaszcza w krajach sąsiadujących, w których występują problemy powodowane wzrostem importu z Ukrainy.

Przebieg dyskusji pokazał, że z naszym stanowiskiem zgodziło się kolejnych kilka krajów. Zrozumienie dla potrzeby podjęcia działań wyraził również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Powiedział, że jest zdecydowany zaproponować użycie rezerwy kryzysowej dla wsparcia rolników dotkniętych problemem nadmiernego przywozu produktów rolnych z Ukrainy. Zaapelował do wszystkich krajów członkowskich o solidarność w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku Henryk Kowalczyk

 

Pismo, na które Ministerstwo odpowiedziało można zobaczyć klikając poniżej:

Pismo NSZZ RI, ZZR Ojczyzna, ZZR Samoobrona z dnia 27 stycznia 2023 roku

Czytaj więcej
03 lut
0

Ferie zimowe 2023 w Zakopane-Olcza

Wypoczynek dzieci z woj. wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego podczas kolonii zimowych w Zakopanem organizowanych przez Fundację Szansa dla Gmin. Poniżej prezentujemy fotorelację z tego wyjazdu:

Czytaj więcej