Blog

11 cze
0

Posiedzenie Rady Krajowe ZZR Samoobrony

W dniu 8. czerwca 2024 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowe ZZR Samoobrony.

Czytaj więcej
10 cze
0

Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym

Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym mającym za zadanie wyłonić podmiot, który zajmie się organizacją, realizacją projektu i koordynacją działań z zakresu promocji polskiej wieprzowiny oraz przetworów z mięsa wieprzowego podczas akcji promocyjnej „Wieprzowina królową polskich stołów”.

Oferty należy składać na adres:
Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14, 00-508 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 12.00

W przypadku pytań należy kontaktować się ze Związkiem Zawodowym Rolnictwa Samoobrona, tel.: 22 629 32 90, e-mail: zwiazek@samoobrona.net.pl

Poniżej pliki do pobrania:

Czytaj więcej
28 maj
0

Pismo do Ministra Rolnictwa w związku z trudną sytuacją w rolnictwie związaną z powszechnie panującą suszą

W związku z trudna sytuacją w rolnictwie związaną z powszechnie panującą suszą, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona wnioskuje o powołanie Komisji Suszowej na terenie województw dotkniętych suszą w celu szacowania strat. Wnioskujemy również o podjęcie działań w postaci uruchomienia Aplikacji Suszowej na 2024r. jak w roku ubiegłym, a także Komisji Społecznej Gminnej powołanej przez Wojewodę.

      Narastający problem suszy oraz pojawiające się niedobory wody, powodują ponoszenie dużych strat przez rolników. Rolnicy domagają się udzielenia pomocy w trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się ich gospodarstwa. Przy niskich cenach skupu ich produktów wielu producentom rolnym brakuje pieniędzy na zakup potrzebnych środków do prac polowych.

     W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o szybkie podjęcie działań mających wprowadzenie powyższych regulacji celem rekompensaty poniesionych strat przez rolników.

Z poważaniem
Przewodniczący ZZR Samoobrona
Marek Duszyński

Czytaj więcej
28 maj
0

Polityka rolna wg. ZZR Samoobrona

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona zwrócił się do wszystkich komitetów ogólnopolskich startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wysyłając im deklarację 10 priorytetów dla polskiego rolnictwa.

Chcemy, żeby liderzy list, minimum trzech pierwszych kandydatów, określiło swoje poglądy na politykę rolną, poprzez podpisanie deklaracji 10 priorytetów dla polskiego rolnictwa i odesłanie skanu na adres związku.

Celem akcji jest poznanie poglądów kandydatów startujących w wyborach i ułatwienie podjęcia decyzji przez wyborców.

Zachęcamy również kandydatów, którzy identyfikują się z naszymi priorytetami do opublikowania podpisanej deklaracji na swoich mediach społecznościowych.

Z poważaniem,
Marek Duszyński – przewodniczący ZZR Samoobrona

Czytaj więcej
28 maj
0

Do wszystkich komitetów ogólnopolskich startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Szanowni Państwo!

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona zwraca się do wszystkich komitetów ogólnopolskich startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wysyłając w załączniku deklarację 10 priorytetów dla polskiego rolnictwa.

Chcemy, żeby liderzy list, minimum trzech pierwszych kandydatów, określiło swoje poglądy na politykę rolną, poprzez podpisanie deklaracji 10 priorytetów dla polskiego rolnictwa i odesłanie skanu na adres związku, tj. zwiazek@samoobrona.net.pl do dnia 3.06.2024 r..

Celem akcji jest poznanie poglądów kandydatów startujących w wyborach i ułatwienie podjęcia decyzji przez wyborców. Deklaracja dostępna do pobrania jest tutaj.

Zachęcamy również kandydatów, którzy identyfikują się z naszymi priorytetami do opublikowania podpisanej deklaracji na swoich mediach społecznościowych, oznaczając przy tym fanpage związku www.facebook.com/ZZRSamoobrona

Z poważaniem,
Marek Duszyński – przewodniczący ZZR Samoobrona

Czytaj więcej
22 maj
0

Informacja do Przewodniczących Wojewódzkich ZZR Samoobrona

Przewodniczący Wojewódzcy ZZR Samoobrona są proszeni o informacje odnoście osób związanych z działalnością ZZR Samoobrona oraz pełniących funkcję w takich instytucjach jak: Krajowych Ośrodkach Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkich Radach Społecznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego, Wojewódzkich i Powiatowych Radach Rynku Pracy, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Radnych: Gminnych, Powiatowych, Sejmików Wojewódzkich, aby zadeklarowały czy podpiszą deklaracje członkowską i czy będą opłacać składki członkowskie zgodnie z Statutem ZZR Samoobrona. Prosimy również, osoby zadeklarowane z wyżej wymienionych instytucji o przekazywanie informacji z posiedzeń Komisji.
Wszelkie pisma wysyłane przez działaczy ZZR Samoobrona danego województwa do instytucji państwowych, powinny być kierowane w pierwszej kolejności do Biura ZZR Samoobrona celem informacyjnym.

Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY ZZR SAMOOBRONA” Marek Duszyński

Czytaj więcej
20 maj
0

TARGI LATO NA WSI – ŚWIĘTO SMAKU I TRADYCJI

W dniach 11-12.05 w miejscowości Minikowo odbyły się Targi „Lato na Wsi”, których celem jest zaprezentowanie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, tradycji kulturowych, walorów przyrodniczych regionu, a także ekologicznych metod produkcji żywności. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania energii odnawialnej.

W programie wydarzenia m.in.:

– Dziedzictwo Kulinarne Pomorza i Kujaw – z prezentacją, pokazami i degustacją regionalnych specjałów
  i potraw od lokalnych wytwórców żywności i Kół Gospodyń Wiejskich,
– produkty ekologiczne,
– gospodarstwa pasieczne,
– stoiska promocyjne powiatów i gmin,
– twórczość ludowa,
– odnawialne źródła energii.
– mała architektura ogrodowa,
– narzędzia i sprzęt ogrodniczy,
– doradztwo ubezpieczeniowe, bankowe, specjalistyczne,

Była to doskonała okazja do zakupienia dobrych jakościowo sadzonek, uzyskania informacji dotyczących projektowania i urządzania ogrodów, pielęgnacji roślin, a także ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.

Imprezy towarzyszące, które się odbyły:

– Wojewódzki Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu”,
– Regionalna Wystawa Drobnego Inwentarza (alpaki, króliki, gołębie rasowe, ptaki egzotyczne),
– Podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
– Zabawy i konkursy dla dzieci.

Czytaj więcej
20 maj
0

Posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

W spotkaniu, które prowadził Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wzięli udział: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Piotr Ćwik oraz Doradca Prezydenta RP – dr Barbara Fedyszak–Radziejowska, a także m.in. Przewodniczący ZZR Samoobrona – Marek Duszyński.

Przewodniczący Rady Jan Krzysztof Ardanowski, dziękując zaproszonym gościom za tak liczne przybycie na dzisiejsze posiedzenie Rady przypomniał, że w tym roku mija 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. I choć obecność Polski we wspólnocie europejskiej przyniosła na przestrzeni lat bardzo wiele dobrego, to paradoksalnie moment jubileuszu łączy się z czasem niezwykle trudnych doświadczeń dla środowiska rolniczego. Dlatego celem dzisiejszego posiedzenia jest wsłuchanie się w głos rolników i zebranie ich opinii po to, by to, co ważne dla tego środowiska, tak bardzo istotnego dla polskiej gospodarki – mogło zostać podsumowane przez Radę jako materiał ekspercki. 

Zaproszeni goście wskazywali, że do problemów rolników należy podchodzić holistycznie, patrząc na rolnictwo z szerokiej perspektywy. Dlatego należy podjąć refleksję, jak przebudować polską i europejską politykę rolną tak, by w następnych latach rolnictwo mogło się rozwijać. Wśród kluczowych wątków debaty podkreślano znaczenie polskiego rolnictwa, a także rolnictwa innych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu. Jego znaczenie pokazał chociażby czas pandemii Covid–19. Akcentowano znaczenie strategiczne samowystarczalności żywnościowej Europy, której elementem jest ochrona rynku europejskiego. W tym kontekście mówiono nie tylko o dostępności produktów rolnych, ale też konieczności zapewnienia ich odpowiedniej jakości.  

W dyskusji wybrzmiał także postulat powrotu do idei Europy ojczyzn: integracja europejska nie powinna niweczyć suwerenności państw, które zarówno indywidualnie, jak i poprzez uczestnictwo we wspólnocie europejskiej – powinny wzmacniać swój potencjał gospodarczy. Członkostwo w Unii Europejskiej powinno być ważnym czynnikiem rozwojowym. W licznych wypowiedziach wyrażano natomiast opinię o sprzeczności rozmaitych działań z takim założeniem. Takie działania podważają nadzieje wiązane przez środowisko rolnicze, ale także inne grupy społeczne z uczestnictwem w strukturach zjednoczonej Europy. 

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono roli i znaczeniu związków zawodowych w rolnictwie a także samorządu rolniczego oraz odmienności zadań obu tych kategorii organizacji. Podkreślano również znaczenie rolnictwa jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej, która nie tylko zapewnia społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe, lecz także generuje bardzo liczne miejsca pracy. Powstają one nie tylko bezpośrednio przy hodowli zwierząt czy uprawie roślin, ale także m.in. w przetwórstwie czy handlu. Podczas debaty podkreślano również m.in. postulat promowania i ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych na forum Unii Europejskiej, wysoką i wyjątkową jakość polskiej żywności, funkcje kulturowe polskiej wsi, znaczenie spółdzielczości wiejskiej i innych form samoorganizacji, konieczność stwarzania równych szans dla polskich rolników na forum UE czy znaczenie promocji patriotyzmu konsumenckiego.Wskazywano także na doniosłość i konieczność prowadzenia dialogu społecznego, również w kontekście uświadamiania społeczeństwu istoty trwających protestów rolniczych. Często powtarzanym postulatem było również przeciwdziałanie podziałom w środowisku rolniczym a także konieczność artykułowania wspólnego głosu w kluczowych sprawach. Dlatego też dzisiejsze spotkanie spotkało się z uznaniem zaproszonych gości, ponieważ – jak podkreślali – pozwoliło wybrzmieć najważniejszym dla środowiska postulatom.  

Czytaj więcej
07 maj
0

Wielki protest rolników 10 maja pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem”

Protest rolników w Warszawie powraca i już w najbliższy piątek 10 maja wejdzie w nową fazę. ZZR Samooborna zapowiada w stolicy Polski wielką manifestację przeciw polityce unijnej, a to oznacza utrudnienia dla kierowców i paraliż dróg.

Strajk rolników 10 maja

Manifestacja zorganizowana przez Związki Rolnicze odbędzie się 10 maja 2024 roku w Warszawie, a jego uczestnicy spotkają się o godzinie 12:00 na placu Zamkowym. Każdy z Przewodniczących wojewódzkich ZZR Samoobrona jest zobligowany do uczestnictwa w Proteście z minimum 10-osobową delegacją. W biurze Związku do odbioru są flagi oraz kamizelki. Zapraszamy po odbiór.

– Polacy muszą zdawać sobie sprawę, że następstwa wprowadzenia w życie Zielonego Ładu są śmiertelnie niebezpieczne – stwierdził Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność. Do tego w specjalnym oświadczeniu zaznaczył, że: Demonstracja nie ma charakteru politycznego. To apolityczny protest Polaków, którzy czują się zaniepokojeni i pokrzywdzeni szkodliwą polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
06 maj
0

Start rekrutacji na kolonie letnie 2024!

Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona  ogłasza rekrutację dzieci i młodzieży na wypoczynek letni 2024. w formie turnusów wyjazdowych z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, do 16 roku życia. 

Wypoczynek letni jest finansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1200,00 zł dla każdego uczestnika. Turnus kolonii trwać będzie 9 dni (8 noclegów).

Odpłatność od rodziców wynosi 800,00 zł dla dzieci z dofinansowaniem FS  oraz 1.900,00 dla dzieci spoza dofinansowania FS.

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie  na poniższy rachunek bankowy:
Bank Millenium: 80 11602202 0000 0003 4945 5929

Kolonie będą organizowane w następujących Ośrodkach:

  • Ośrodek Wypoczynkowy „Panorama” Kąty Rybackie, ul. Rybacka 189
  • Ośrodek Kolonijno – Wypoczynkowy  „Rejal” Dźwirzyno, ul. Wczasowa 3
  • Ośrodek Wypoczynkowy  „Leśna Przystań” Iława, ul. Sienkiewicza 9
  • Ośrodek Wczasowo – Kolonijny  „Marysieńka”  Jarosławiec, ul. Bałtycka 1
  • Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Sawa”, ul. Wczasowa 6, Stegna

Zapisy dzieci na kolonie odbywają się u koordynatorów wojewódzkich.

Podlaskie
Jan Perkowski tel. 606 317 266

Warmińsko-mazurskie
Szymon Sargalski 513 141 442
Dagmara Wejnarska 696 475 984

Pomorskie
Danuta Hojarska tel. 607 203 754

Kujawsko-pomorskie
Marek Duszyński tel. 693 296 470
Katarzyna Nartowska tel. 669 772 149

Wielkopolskie
Józef Juszkiewicz tel. 793 853 307
Ewa Bergman tel. 660 738 880

Świętokrzyskie
Lucja Rubik tel. 608 451 962
Szymon Płusa tel. 602 646 757

Łódzkie
Włodzimierz Sut tel. 722 362 720
Janina Urbaniak tel. 505 181 697

Małopolskie
Aleksander Luty tel. 502442742, tel. 12 287 30 95
Anna Bubak tel. 888714433
Sławomir Luty tel. 512 118 172

Mazowieckie
Katarzyna Lipińska tel. 792 110 098

Śląskie
Marzena Kyrcz tel. 511 017 470
Krzysztof Sarecki tel. 501 808 305

Lubelskie:
Paweł Strawa tel. 691 257 265
Elżbieta Chmiel tel. 501 029 075

Dolnośląskie:
Estera Kaptur tel. 663 466 703

Czytaj więcej